Stolt medverkan i Äntligen hemma del 13. Karin Mannerstål gör molnformad griffeltavla med våra färger.

 

Sekretess

I de fall som vi samlar in och använder Dina personuppgifter gör vi det för att driva webbplatsen och för att leverera de tjänster som Du har efterfrågat.

Vi använder t.ex. Din e-postadress för att översända servicerelaterade meddelanden till Dig och eventuella nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande som Du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan Du själv välja om Du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudanden, men vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar o.dyl. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten.

Om vi samlar in Ditt personnummer gör vi det för att öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten. Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som Du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför Pomali och dess närstående bolag utan Ditt tillstånd. Vi kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om vi i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Pomali eller webbplatsen, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande och webbplatsen eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av våra tjänster, webbplatser eller tredje man. Personuppgifter som insamlas av webbplatsen kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där vi har vår verksamhet. Vi kan komma att sända ut e-post som informerar Dig om teknisk service, information om nyheter eller ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

Med hänsyn till personlig integritet registreras inte Era uppgifter i speciellt användarkonto där Vi registrerar allt om Er. Detta förenklar även handel så att det går snabbt att fylla i sina uppgifter och slutföra köp utan att först behöva registrera sig. Givetvis har Vi ändå orderhistorik samlad om det skulle vara några frågor.

Vi uppmanar Dig att regelbundet läsa igenom denna policy för att hålla Dig informerad om hur vi hjälper till att skydda Din information. Anmärkningar på personuppgiftspolicyn eller dess efterlevnad samt vi välkomnar Dina kommentarer rörande denna personuppgiftspolicy. Om Du anser att vi inte följt denna policy ber vi Dig kontakta oss info@pomali.se

En webbshop från OpenCart
PoMaLi © 2019